Beleidsplan

  • Het onder de aandacht brengen van het bestaan van St. Roel en proberen gelden te verkrijgen om gezinnen die getroffen zijn financieel te ondersteunen. Er zal telkens de focus op 1 gezin gelegd worden. Als daar waar nodig een bijdrage is verleend in financiële zaken voor de verzorging van het kind zal er een nieuw gezin gekozen worden.
  • Het onder de aandacht brengen van energiestofwisselingsziekten/bekendheid vergroten van deze ziekten, en het financieel ondersteunen van onderzoek naar een medicijn voor deze ziekten (Energy4All). Ieder jaar zal minimaal 1 donatie aan Energy4All gedoneerd worden. Het bedrag zal jaarlijks opnieuw vastgesteld worden op basis van het beschikbare vermogen.
  • Initiatieven die door derden opgezet worden ten behoeve van St. Roel waar mogelijk ondersteunen met promotiemateriaal etc.
  • Bij elke gelegenheid die zich voordoet zal Stichting Roel onder de aandacht gebracht worden. Alle verdere ontwikkelingen en nieuws zal op de website vermeld worden.
  • Het vermogen wordt beheert op de eigen rekening van St. Roel. De kosten worden tot een absoluut minimum berperkt. Er zal altijd naar gestreefd worden om eventueel te maken kosten te voorkomen via sponsoring of belangeloze inzet van derden.

Beloningsbeleid bestuur
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Klik hier om het beleidsplan in PDF te downloaden. Let op: uw heeft hiervoor adobe reader nodig.